Part-time Controller

Naast het jaarlijkse rapport van uw accountant heeft u behoefte aan tussentijdse managementinformatie en een eigen financieel gesprekspartner. U heeft echter nog niet voldoende werk om een fulltime controller aan te trekken.

Als part-time controller kan ik u adviseren en ondersteunen bij de volgende werkzaamheden:

 • Het vormen van een strategische visie en koers, doelstellingen, activiteitenplannen en prestatie indicatoren (KPI’s).
 • Het financieel uitwerken van uw bedrijfsplannen in een strategische business case.
 • Het opstellen van een begroting, budget en liquiditeitsprognoses.
 • Het opstellen van maand- en kwartaalrapportages inclusief analyse en bespreking van uw managementinformatie.
 • Aanvullende analyses voortkomend uit managementrapportages zoals productiviteitsanalyses, uw omzet- en marge ontwikkeling op uw belangrijkste producten/diensten/opdrachtgevers. E.e.a. is afhankelijk van uw rendementsbepalende prestatie indicatoren.
 • Projectmanagement en projectcontrol.
 • De oplevering van uw gegevens aan uw accountant voor de jaarafsluiting.
 • Afstemming met accountant, verzekeringsadviseur en bank.

Kiest u hierbij voor het controllers abonnement dan hoeft u geen fulltime controller aan te stellen en bent u toch volledig ‘in control’. Afhankelijk van de omvang en kwaliteit van uw administratie en uw informatiebehoefte kunt u al vanaf € 400,- per maand gebruik maken van een controllers abonnement.

Interim control of opdrachten

Als interim controller kan ik u adviseren en ondersteunen wanneer u behoefte heeft aan extra advies, capaciteit (bijvoorbeeld door onverwacht ziekteverzuim), of een frisse blik.

In de vorm van een helder geformuleerde interim opdracht kan het gaan om de volgende werkzaamheden:

 • Het vormen van een strategische visie en koers, doelstellingen, activiteitenplannen en KPI’s.
 • Het opzetten van een planning- en control cyclus.
 • Inrichting van een online financieel dashboard.
 • Advies en financiële onderbouwing van investeringsbeslissingen.
 • Advies en implementatie van bijsturingsmaatregelen.
 • Verbeteren van de management informatie.
 • Opzetten van procesmanagement en procesbeschrijvingen.
 • Opzetten van projectmanagement en project control.