Business Control

Als uw business controller is het mijn ambitie uw organisatie te helpen uw doelstelling te bereiken met goed financieel management. Mijn missie is geslaagd wanneer ik voor uw onderneming (financiële) meerwaarde heb gecreëerd. Business Control helpt u:

  • bij het vaststellen van uw strategie;
  • gericht te sturen op een beter rendement;
  • tijdig inzicht te krijgen of uw onderneming nog op koers ligt;
  • tijdig bij te sturen.

Planning & Controlplanning_en_controlecyclus-300x202-grijs

De basis van Business Control begint bij de implementatie van de Planning & Control cyclus, een continu proces van begroten, rapporteren, monitoren, analyseren en bespreken van managementinformatie.