Samenwerken en kennis delen

Samen sturen op resultaat
Samen sturen op resultaat

Met het delen van kennis en in constructieve samenwerking met uw team wil ik het financieel management in uw onderneming versterken. Het is mijn ambitie om uw financieel team aan te vullen met mijn kennis en ervaring zodat er structureel stappen gemaakt kunnen worden om zelfstandig te komen tot juiste en tijdige managementrapportage.

Kosteloze bedrijfsintake

Onze samenwerking start met een kosteloze bedrijfsintake waarbij ik eerst uw bedrijf wil leren kennen. Samen inventariseren we wat ik voor u kan betekenen bij de ontwikkeling van de door u gewenste managementinformatie op basis van uw beschikbare budget.
Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een helder opgebouwd plan van aanpak met een scherpe offerte. Dit is maatwerk en afhankelijk van uw bedrijfsspecifieke prestatie indicatoren maar ook de omvang, mogelijkheden en kwaliteit van de eigen administratie.

Samenwerkingspartners

Tijdens de inventarisatie kan naar voren komen dat ook aanvullende expertise op een ander vlak gewenst is. Vanuit mijn eigen netwerk kan ik professionals inschakelen op gebied van accountancy, administratie, Lean management, financieringsspecialisten, bedrijfsoverdracht, juridisch en fiscaal advies, ICT dienstverlening etc.